Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.10.

A reformáció - a koraújkor egyik legnagyobb forradalma

 

A katolikus egyház és a pápaság helyzete: „kiáltás a reformációért”. A reformáció közvetlen előzményei. Luther Márton életútja, fellépése. Luther tézisei és programja. Miért éppen a német fejedelemségek területén volt népszerű? A reformáció közvetlen következményei: parasztháború. Luther tanainak továbbvitele: a reformáció Svájcban. Kálvin János tevékenysége. A pápaság reakciója: ellenreformáció, majd katolikus megújulás. A jezsuiták megjelenése és tevékenysége. A reformáció elterjedése Európában.

 

Ajánlott könyvek, melyek mind kölcsönözhetők a Halis István Városi Könyvtárból! A címek a katalógusunkhoz vezetnek, ahol megnézhetitek, hogy ki lehet-e kölcsönzi a könyvet, vagy éppen olvassa-e valaki.

 

Korabeli (kortárs) irodalom:

Regények:

A témához kapcsolódó szakirodalom:

Gyermek szakirodalom:

 

Ajánlott filmek

Luther. Rend: Eric Till, 2003

A film Martin Luther, a XVI. századi keresztény reformáció vezéralakjának életrajza, aki új utakat nyitott a hit felfedezésében. A történet a szerzetesi fogadalomtételnél kezdődik és végigkíséri Luther belső küzdelmét a felszentelés utáni vágy és az egyházi hierarchiában uralkodó korrupció és képmutatás keltette egyre növekvő iszonyodás összeegyeztetése érdekében. Végülis eretnekséggel vádolják, és szembe kell néznie az éppen hatalmon lévő bíborosokkal és hercegekkel, miközben arra buzdítja őket, hogy tegyék elérhetővé a Szentírást az egyszerű hívők számára, valamint az igazságosság és becsületesség útján vezessék az egyházat a hit felé.

 

Birodalmak és fénykorok/ Luther a vonakodó forradalmár

 

A sorozat a legnagyobb győzelmeket és vereségeket tárja elénk. Igen: a történelmi Birodalmakat vesszük sorba. Olyan történetek elevenednek meg, amelyekben fontos szerephez jut nemcsak az alkotó és a romboló erő, hanem a hatalommal való élés és visszaélés is. Ám ezalkalommal nemcsak a közismert dokumentumokat idézik fel a sorozat alkotói, hanem megelevenítik egy-egy történelmi fénykor hétköznapi életét, eseményeit is.
 

Csillag a máglyán. Rend: Ádám Ottó, 1979

1530. Kálvin János és Szervét Mihály diáktársak Párizsban. Az egyetemista ifjúság Kálvin álnéven írt "Institution" című művével a reformáció győzelmét ünnepli. Mikor az inkvizíció megtalálja barátjánál az álnéven rejtőzködő Kálvint, a vérkeringést kutató fiatal Szervét magát mondja a vallásújítónak, csak hogy Kálvint mentse. Húsz év múlva Szervét kerül az inkvizíció elé Kálvinhoz írt levelei miatt, amelyekben elveti a Szentháromságot és tudományosságon alapuló istenhitet hirdet. Genfben, Kálvinnál keres menedéket, aki vitájukban eszméi visszavonására akarja rávenni. Aztán hogy megszilárdítsa a reformáció új hatalmát, könyveivel együtt a máglyára küldi.

<< Előző (10. oldal)
/14
Következő >> (12. oldal)